Čím se zabýváme

Profesionální čistící a úklidová technika včetně  půjčovny profivysavačů a průmyslových vysavačů - to je nabídka portálu PROFIVYSAVAČE.

 

PROFIVYSAVAČE nabízí i mycí a úklidovou techniku. PROFIVYSAVAČE nabízejí průmyslové vysavače tradičních evropských značek GHIBLI a Gisowatt. V nabídce průmyslových vysavačů PROFIVYSAVAČE mají své místo i vysavače pro hotelový provoz nebo pro hobby program, stejně tak jako průmyslové vysavače pro průmyslové využití. Mycí technika  najde uplatnění při uklidu komerčních prostor, veřejných prostranství, při úklidu halových podlah veřejných budov nebo při úklidu obchodních center.


Novinka

K vysavačům Ghibli Vám nyní připravíme prodlouženou hadici na míru jakékoliv délky! Dopřejte si pohodlí při vysávání!


Dodací podmínky

Zboží zasíláme obvykle do 2-3 dnů, platba formou doběrečného, při převzetí zboží.

Při požadavku platby za fakturu bankovním převodem pro podniky požadujeme platbu předem.
Navigace: HOBBY - pro garáže, dílny » Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools

Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools

Vysavač s hadicí 2,5 m dlouhou+ prodlužovací hadicí 2,8 m dlouhou s universálním nástavcem na nářadí. Umožňuje připojení nářad a přímé odsávání nečistot. Ideální pro dílny: autodílny-při zabrušování kitovaných částí, pro truhlárny-k pilám, bruskám, pro stavebnictví-k vrtačkám. By Pass model pro suché i mokré sání tekutin, rozlitých olejů apd. Kapacita 35 litrů. Zásuvka  na nářadí 1350 W max. Systém filtrace-permanentní filtr, papírový fir, kloboukový HEPA filtr, výstupní mikrofiltry. Modrý filtr pro mokré sání.

Dostupnost: skladem
Cena: (včetně DPH):10 490 Kč
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
ks


Doplňující obrázky


Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools
Speciální vysavač Gisowatt PC 35 Tools

Podrobný popis

Napětí 230 V

Frekvence 50/60 Hz

Příkon max 1100W

Příkon max pro přípojku 1350 W

Prodloužené sání 8 secund po vypnutí motoru pro odsání zbytku nečistot s hadic

Kapacita 35 litrů

Maximálí tok vzduchu 210 cbm/hodinu

Hmotnost 7  kg

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ PRO PROFIVYSAVAČ Gisowatt PC 35

 

 

Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:

-vysavač nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí

-tento vysavač není konstruován pro užívání  osobami se sníženými mentálními nebo  fyzickými  schopnostmi

-veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí

-před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače

-nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku

-rozviňte  před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel

-chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením

-nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru

-neskladujte vysavač tam, kde by mohlo dojít k jeho poškozením (na dešti, na přímém slunci, na silném mrazu)

-vždy  odpojte vysavač od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním

-s vysavačem je zakázáno vysávat vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.

-používejte k čištění vysavače pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivni detergenty apd.

 

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití!

 

 

A ..... JAK UVOLNIT MOTOROVOU ČÁST ?

A1 - Uvolněte 2 úchytky na obvodě vysavače, které fixují nádobu k vrchní části  a uvolněte motorovou část.

- K zpětnému uzavření vysavače přiložte motorovou část na tělo vysavače a zacvakněte klapky na stranách vysavače

A2 .....Upevnění ručního madla na vysavač

Přiložte obě části madla k sobě, zasuňte do sebe až po zacvaknutí západky.

 A3.... Koš pro  uložení příslušenství vysavače

Zavěšením na madlo dle obrázku  uchyťte praktický koš na uložení příslušentví vysavače a pomocných přípravků na úklid.

 

 

A4    Zapnutí spotřebiče pro suché a mokré sání

         Vypínač "A" - překlopit do polohy "vysavače"

         Vypínač "B" - vypnuto v poloze "O"

                             - zapnuto překlopením do polohy "I", rozsvítí se signalizační světlo

         Pro užití s nářadím:

         Vypínač "A" v poloze "nářadí"

         Vypínač "B" v poloze "I", světelný indikátor svítí

         Spotřebič běží synchronně s nářadím

 

A5   Připojení  elektrického nářadí k vysavači

 

Zasuňte zástrčku do zásuvky ve vysavači

1350 W pro model PC20, PC 25, PC 35 a PC 35 self cleaning

2000W pro model PC 50 a PC 80

Nikdy nepřipojujte zástrčku s vyšší hodnotou připojení!

Nikdy nepřipojujte více jak jedno nářadí!

 

 

B - FILTRAČNÍ SYSTÉM

 

B1 ..... Užijte prachový papírový sáček   code 83132 BOK  pro PC 35, PC 35 Tools

Používejte pouze papírový filtr s kazetovým uchycením na vnitřní výstup v nádobě

- Uchyťte papírový prachový sáček ve vnitř nádoby

-Nasaďte plastové oko na výstup vzduchu do nádoby. Dbejte aby nedošlo k protržení papírového prachového filtru během operace

- Rozprostřete filtr kolem vnitřního prostoru nádoby

- Prachový filtr zajišťuje hygienické užívaní s vysávanými nečistotami

Neužívejte sáček k vysávání ostrých předmětů nebo při vysávání tekutin !

- Vyměňte sáček, když dojde k jeho naplnění

- Filtr nelze užívat opakovaně, musí být vždy vyměněn.

- Vždy si držte zásobu papírových filtrů, aby jste měli nový filtr vždy při ruce.

 

B2 ..... UŽÍVÁNÍ PAPÍROVÉHO PATRONOVÉHO VLOŽKOVÉHO SKLÁDANÉHO HEPA FILTRU

 code  83200BJA pro PC 35 Tools a code 83200B0G pro PC 35

- Uvolněte morovou část od nádoby vysavače  a obraťte motorovou část vrchem dolů.

- Nasaďte filtr na motorovou část .

- Upevněte filtr plastikovým krytem  a točte uzávěrem k zafixování filtru . Dbejte aby nedošlo k poškození filtru během operace .

-Uchyťte motorovou jednotku zpět na nádobu a zajistěte úchyty .

- Užívání HEPA filtru kloboukového tvar je především doporučováno k vysávání prachu a suchých nečistot. Je užíván v kombinaci

s papírovým prachovým filtrem-sáčkem-a tím zajišťuje hygienické podmínky užívání vysavače a čistotu zpět vyfukovaného vzduchu.

Nepoužívejte takto připravený vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo k vysávání tekutin.

 

B3 ..... POUŽITÍ HOUBOVÉHO FILTRU code  83035BHB

 

K vysávání tekutin VŽDY užijte houbový filtr a odstraňte ostatní papírové

 

-K vysávání TEKUTIN, uvolněte motor a odstraňte kloboukový HEPA filtr.

- Nasaďte houbový filtr a motorovou jednotku 

- Uložte motorovou jednotku zpět na nádobu a zafixujte úchyty.

 

 

B4 ...POUŽITÍ OCHRANNÉHO TEXTILNÍHO PŘED-FILTRU 83100BJA

 

Nikdy nepoužívejte bez patronového skládaného  filtru uvnitř vysavače!

Obzvláště vhodný pro vysávání: popela, cementu, mastkového prášku.

Ideální v kombinaci s papírovým filtrem.

 

 

B5.... VÝSTUPNÍ MIKROFILTR

 

Elektrostatický výstupní mikrofiltr zvyšuje ochranu prostředí, umocňuje celkové parametry vysavače

z hlediska jeho přátelskému vlivu na životní prostředí. Chrání Vaše zdraví před vdechováním škodlivých látek,

 které zachycuje na svém povrchu a zabraňuje jejich vyfukování do okolního prostředí.

Doporučuje se obměnit filtr každé 2 měsíce

 

 

C JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ

 

C1 JAK  POUŹÍVAT VYSAVAČ pro  SUCHÉ  vysávání

 

Vždy pro SUCHÉ  vysávání používejte patronový skládaný filtr, papírový filtr-sáček, textilní před-filtr.

 Pokud dojde k poškození nebo je filtr  požíváním potrhaný, vyměňte jej.

 

 

C 2 JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ pro M O K R É  vysávání

 

VŽDY ODEJMĚTE PAPÍROVÝ SÁČEK FILTR a PATRONOVÝ  SKLÁDANÝ FILTR

ODEJMĚTE I  TEXTILNÝ  PŘED FILTR

 

POUŽÍVEJTE PRO MOKRÉ SÁNÍ POUZE HOUBOVÝ FILTR

 

 

Vysávat na mokro je možné až do maximální úrovně tanku. Vysavač je vybaven plovákem, který automaticky uzavře sání.

Obsluha vysavače je na tento moment naplnění vysavače upozorněna výrazným zvýšením otáček motoru spojeným se značným zvýšením hlučnosti.

 Za této situace vypněte vysavač, odpojte  přívodní kabel od sítě a vyprázdněte nádobu.

 

C 3 VYSÁVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ  TEKUTIN/VODY

 

Při vysávání tekutin nikdy  neponořujte ZCELA hubici do tekutiny, ale nechte malý otvor tak, aby vysavač mohl přisávat množství vzduchu a vytvářel tak sací efekt

 

.

 

D ÚDRŽBA

 

Před každou údržbou vždy odpojte přívodní kabel od sítě!

 

D1 Výměna papírového sáčku  code  83 132 BOK

před výměnou papírového sáčku vždy odpojte vysavač od sítě.

Uzavřete vždy papírový sáček (1)  plastovým uzávěrem (2).

Papírový sáček po naplnění vyhoďte! Nepoužívejte sáček opakovaně!

 

D2 Skládaný papírový filtr - patronový

 

Vyjměte papírový filtr a očistěte jemným kartáčem. Je možné filtr i lehce zevnitř vymýt proudem vody. Do vysavače ukládejte filtr vždy vysušený!

 

 

D3 Pěnový filtr

Pěnový filtr je možné omýt vodou, nepoužívejte při tom detergentu

 

 

D4 Polyesterový PŘED-FILTR

Zatřeste s polyesterovým  filtrem tak, aby smetí spadalo dovnitř nádoby.

Ofoukněte jej proudem vzduch z vysavačové hadice, na volném prostranství, jestliže je to nezbytné.

Vyměňte jej, jestliže je poškozený, potrhaný apd.

 

D5 ÚDRŽA MIKROFILTRU

Výměna mikrofiltru se doporučuje každé 2 měsíce.

Postupujte opatrně při odnímání ochranné mřížky mikrofiltru (1)

PC P35

F5PC P50R

D5 Údržba nádoby

 

Vyprázdněte nádobu vždy, když je z poloviny plná

(při přeplnění nádoby dojde k automatickému uzavření sání díky plováku, který vypne vysavač)

Vytřete a vyčistěte nádobu vždy po mokrém vysávání z důvodu ochrany před usazováním vodního kamene

Po mytí s vysavačem zkontrolujte, zda filtr (f) umístěný na hadičce s detergentem, není ucpán.

Pokud ano, vypláchněte jej pod proudem vody.

Jestliže je uvnitř hubice na mokré sání nečistota (s), odšroubujte pečlivě šroub dle obrázku, po uvolnění odejměte průhledný kryt (t) hubice a očistěte vnitřek hubice.

Stejným postupem složte zpět

 

D6 JAK VYPRÁZDNIT NADOBU

Uvolněte zámek  nádoby, uchopte nádobu za držadlo, a vyklopením nádobu vyprázdněte.

 

 Výměna přívodního kabelu

Pro výměnu přívodního kabelu vždy vyhledejte odborný servis. Pro výměnu je zapotřebí speciální nářadí. Nikdy nevyměňujte přívodní kabel sami,  vždy svěřte výměnu do péče odborného servisu.

 

 

 

 

ODHALOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Závada

Příčina

Oprava

Vysavač se nechce rozběhnout,spustit

Zkontrolujte zapojení kabelu

Vadný kabel, vypínač nebo motor

Vyfukovaný vzduch je příliš horký

Vyměňte filtr za nový

Plný nebo poškozený filtr

Sací výkon je velmi slabý

Zkontrolujte nádobu, vyčistěte nebo vyměňte filtr, zkontrolujte sací trubky a hadici

Nádoba je plná, nebo jsou zacpané, zapečené filtry

Motor pracuje v extrémní zátěží, výrazný-netypický-zvuk

Vyčistěte nebo vyměňte filtry, zkontrolujte průchodnost trubek a hadice

Ucpané filtry nebo ucpaná hadice, případně sací trubky

 

 

Nevyhazujte vysavač do domácího odpadu!

V souladu s EU  směrnici 002/90/EC a 2003/108/EC

o ekologickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE)

a jejich implementaci do národních směrnic a nařízení, musí být elektrické přístroje

odváděny na oblastní sběrné dvory  k následné recyklaci.

 

 

Dovozce a distributor: www.profivysavace.cz

 


Soubory ke stažení
Obchod používá systém Simplia s.r.o.