Čím se zabýváme

Profesionální čistící a úklidová technika včetně  půjčovny profivysavačů a průmyslových vysavačů - to je nabídka portálu PROFIVYSAVAČE.

 

PROFIVYSAVAČE nabízí i mycí a úklidovou techniku. PROFIVYSAVAČE nabízejí průmyslové vysavače tradičních evropských značek GHIBLI a Gisowatt. V nabídce průmyslových vysavačů PROFIVYSAVAČE mají své místo i vysavače pro hotelový provoz nebo pro hobby program, stejně tak jako průmyslové vysavače pro průmyslové využití. Mycí technika  najde uplatnění při uklidu komerčních prostor, veřejných prostranství, při úklidu halových podlah veřejných budov nebo při úklidu obchodních center.


Novinka

K vysavačům Ghibli Vám nyní připravíme prodlouženou hadici na míru jakékoliv délky! Dopřejte si pohodlí při vysávání!


Dodací podmínky

Zboží zasíláme obvykle do 2-3 dnů, platba formou doběrečného, při převzetí zboží.

Při požadavku platby za fakturu bankovním převodem pro podniky požadujeme platbu předem.
Navigace: Se ŠAMPONOVÁNÍM » Model Gisowatt PC P 35

Model Gisowatt PC P 35

Vynikající pomocník na čištění/praní koberců šamponem-vypere, vyčistí, vysaje a koberec zůstane jen čistý a pouze mírně vlhký. Oživí barvy a osvěží vlas koberce. Široké a praktické příslušenství. Vhodný i na čištění čalounění. Nádrž na roztok šamponu 4,5 litru. Vedle toho vysává prach, suché a mokré nečistoty do objemn 35 litrové nádoby.

Dostupnost: skladem
Cena: (včetně DPH):12 590 Kč
Model Gisowatt PC P 35
ks


Doplňující obrázky


Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35
Model Gisowatt PC P 35

Podrobný popis

Model Gisowatt PC 35 P - TECHNICKÉ ÚDAJE+ NÁVOD K POUŽITÍ

Napětí V~ 230

 Frekvence Hz 50/60

 Příkon motoru Max 1100

Nádrž na roztok šamponu 4,5 litru

 Počet turbín na motoru 2

 Délka přívodního kabelu m 6

 Objem tanku l 35litrů

 Sací podtlak KPa ca. 17

 Rychlost vysávaného vzduchu Max m3/h ca. 210

  Typ motoru By-pass pro mokré sání

 Hmotnost netto kg cca. 5,2, btto 5,8 kg

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ PRO PROFIVYSAVAČ Gisowatt PC 35 P

s funkcí šamponování

 

 

Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:

-vysavač nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí

-tento vysavač není konstruován pro užívání  osobami se sníženými mentálními nebo  fyzickými  schopnostmi

-veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí

-před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače

-nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku

-rozviňte  před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel

-chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením

-nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru

-neskladujte vysavač tam, kde by mohlo dojít k jeho poškozením (na dešti, na přímém slunci, na silném mrazu)

-vždy  odpojte vysavač od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním

-s vysavačem je zakázáno vysávat vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.

-používejte k čištění vysavače pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivni detergenty apd.

 

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití!

 

 

A ..... JAK UVOLNIT MOTOROVOU ČÁST ?

A1 - Uvolněte 2 úchytky na obvodě vysavače, které fixují nádobu k vrchní části  a uvolněte motorovou část.

- K zpětnému uzavření vysavače přiložte motorovou část na tělo vysavače a zacvakněte klapky na stranách vysavače

A2 .....Upevnění ručního madla na vysavač

Přiložte obě části madla k sobě, zasuňte do sebe až po zacvaknutí západky.

 A3.... Koš pro  uložení příslušenství vysavače

Zavěšením na madlo dle obrázku  uchyťte praktický koš na uložení příslušentví vysavače a pomocných přípravků na úklid.

 

 

A4 ...Zapnutí spotřebiče v poloze "I" pro pumpu

         Vypnutí spotřebiče v poloze"O" pro pumpu

.         Zapnutí spotřebiče v poloze "I" pro motor

         Vypnutí spotřebiče v poloze"O" pro motor

 

Motor pracuje nezávisle na pumpě k umocnění výkonu při šamponovací funkci.

 

Nikdy nezapínejte pumpu pokud ve vysavači není nápň v nádrži na vodu!

 

 

B - FILTRAČNÍ SYSTÉM

 

B1 ..... Užijte prachový sáček   code 83140 BOK  pro PC 20 P

Používejte pouze papírový filtr s kazetovým uchycením na vnitřní výstup v nádobě

- Uchyťte papírový prachový sáček ve vnitř nádoby (obr.“B1”).

-Nasaďte plastové oko na výstup vzduchu do nádoby. Dbejte aby nedošlo k protržení papírového prachového filtru během operace

- Rozprostřete filtr kolem vnitřního prostoru nádoby

- Prachový filtr zajišťuje hygienické užívaní s vysávanými nečistotami

Neužívejte sáček k vysávání ostrých předmětů nebo při vysávání tekutin !

- Vyměňte sáček, když dojde k jeho naplnění

- Filtr nelze užívat opakovaně, musí být vždy vyměněn.

- Vždy si držte zásobu papírových filtrů, aby jste měli nový filtr vždy při ruce.

 

B2 ..... UŽÍVÁNÍ PAPÍROVÉHO SKLÁDANÉHO HEPA FILTRU kloboukového tvaru code  83200B0G

- Uvolněte morovou část od nádoby vysavače  a obraťte motorovou část vrchem dolů.

- Nasaďte filtr na motorovou část .

- Upevněte filtr plastikovým krytem  a točte uzávěrem k zafixování filtru . Dbejte aby nedošlo k poškození filtru během operace .

-Uchyťte motorovou jednotku zpět na nádobu a zajistěte úchyty .

- Užívání HEPA filtru kloboukového tvar je především doporučováno k vysávání prachu a suchých nečistot. Je užíván v kombinaci

s papírovým prachovým filtrem-sáčkem-a tím zajišťuje hygienické podmínky užívání vysavače a čistotu zpět vyfukovaného vzduchu.

Nepoužívejte takto připravený vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo k vysávání tekutin.

 

B3 ..... POUŽITÍ HOUBOVÉHO FILTRU code  83035 BHB

 

K vysávání tekutin VŽDY užijte houbový filtr a odstraňte otatní papírové

 

-K vysávání TEKUTIN, uvolněte motor a odstraňte kloboukový HEPA filtr.

- Nasaďte houbový filtr a motorovou jednotku 

- Uložte motorovou jednotku zpět na nádobu a zafixujte úchyty.

 

 

B4 ...POUŽITÍ OCHRANNÉHO POLYPROPYLÉNOVÉHO PŘED-FILTRU  083 038 B5A

 

Nikdy nepoužíbejte bez vloženého papírového filtru uvnitř vysavače!

Obzvláště vhodný pro vysávání: popela, cementu, mastkového přášku

 

 

B5.... VÝSTUPNÍ MIKROFILTR

 

Elektrostatický výstupní mikrofiltr zvyšuje ochranu prostředí, umocňuje celkové parametry vysavače

z hlediska jeho přátelskému vlivu na životní prostředí. Chrání Vaše zraví před vdechováním škodlivých látek,

 které zachycuje na svém povrchu a zabraňuje jeich vyfukování do okolního porstředí.

Doporučeje se obměnit filtr každé 2 měsíce

 

 

C JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ

 

C1 JAK  POUŹÍVAT VYSAVAČ pro  SUCHÉ  vysávání

 

Vždy pro SUCHÉ  vysávání používejte kloboukový filtr. Pokud dojde k jeho poškození nebo je filtr

požíváním potrhaný, vyměňte jej.

 

 

Odnímání nádržky na vodu s detergentem

Odejměte vchní hadičku a tím odpojte nádržku od vysavače

Vyjměte nádržku na směs vody s detergentem.

Po odejmutí nádržky se objeví v rámu vysavače průlisy pro vložení příslušenství

pro pohodlnější vysávání a úklid.

 

Pozor! Zelené kontrolní světlo musí být během této operace zhasnuté/vypnuté

 

C 2 JAK  POUŽÍVAT  VYSAVAČ pro M O K R É  vysávání

 

VŽDY ODEJMĚTE PAPÍROVÝ FILTR a KLOBOUKOVÝ SKLÁDANÝ FILT

ODEJMĚTE I POLYPROPYLÉNOVÝ PŘED FILTR

POUŽÍVEJTE PRO MOKRÉ SÁNÍ POUZE HOUBOVÝ FILTR

 

Zelená signalizace "PUP" musí být zhasnuta/vypnuta během sání

 

Vysávat na mokro je možné až do maximální úrovně tanku. Vysavač je vybaven plvákem, který autromaticky uzavře sání.

Obsluha vysavače je na tento moment naplnění vysavače upozorněna výrazným zvýšením otáček motoruspojeným se značným zvýšením hlučnosti.

Z atéto situace vypněte vysavač, odpojte  přívodní kabel od sítě a vyprázdněte nádobu.

 

C 3 VYSÁVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ  TEKUTIN/VODY

 

Při vysávání tekutin nikdy  neponořujte ZCELA hubici do tekutiny, ale nechte malý otvor tak, aby vysavač mohl přisávat množství vzduchu a vytvářel tak sací efekt

 

D VYSÁVÁNÍ  S MOKRÝM ČIŠTĚNÍM SE ŠAMPONEM

 

VŽDY ODEJMĚTE PAPÍROVÝ FILTR a KLOBOUKOVÝ SKLÁDANÝ FILT

ODEJMĚTE I POLYPROPYLÉNOVÝ PŘED FILTR

POUŽÍVEJTE PRO MOKRÉ SÁNÍ POUZE HOUBOVÝ FILTR

 

 

Naplňte nádrž vodou po úroveň MAX.  Přidejte do ní 3/4 nádoby detergentu.

V případě silně znečištěné uklízené plochy přidejet více detergentu/šamponu.

Uložte nádrž do místa a vozíku a zasuňte hadičku do výstupu na plášti motoru.

 

 

D2 ... UPEVNĚNÍ DÁVKOVAČE

 

Odšroubujte upevňovač  dávkovače

Přiložte dávkovač k držadlu hadice, zacvakněte do obou drážek

Zašroubujte upevňovač dávkovače těsně.

 

D3 ..MONTÁŽ HADICE

 

Použijte svorky (2) k připevnění hadičky pro detergent (3) podél flexibilní hadice (1)

Zasuňte  vývodku (4) hadice do vysavače (5)

Stiskněte přední kroužek (6) pro uvolnění vývodky

Připevněte příslušenství a hadičku na detergent

1 Zasuňte koncovku hadice (7) vysavače do otvru na vstup vzduchu (8)

2 Zasuňte držadlo (9) hadice do koncovky hadice (10)

3 Zasuňte druhý konec hadice (10) do hubice na mokré sání se šamponem (11)

4 Hadičku na detergent (12) vedoucí od mokré hubice na šampon, zasuňte do dávkovače (13), který je už připevněnk držadlu hadice (9)

 

 

E ..JAK S VYSAVAČEM UMÝVAT PODLAHOVÉ PLOCHY

 

E1....PODLAHOVÉ a jiné TEXTILIE

 

Ujistěte se před započetím úklidu, že textílie a podlahové krytiy a podlahové plochy jsou standardní a lze je mýt roztokem vlažné vody s čistícím šamponem.

Výrobce a potažmo dovozce a distributor nepřebírá zodpovědnost za případné použití na nevodné materiály, za jejich následné poškození,  nebo za posškození v důsledku použití jiných než doporučených šamponů/detergentů

 

Zapněte motor a pumpu

Stiskněte polohu (1) k načerpání detergentu do dávkovače, potom táhněte mycí hubicí po podlaze (2) směrem k sobě

 

Jestliže zůstává špína, šmouhy, skvrny-přidejte více detergentu/šamponu do nádoby

Opakujte proces znovu,  bez šamponu, aby došlo k vysušení čištěné plochy.

 

E 2... ČIŠTĚNÍ TVRDÝCH PODLAH

-přidejte adaptér (4 ) s gumovým stíráním na trojúhelníkovou mokrou hubici

-postup úklidu je shodný s popisem v odstavci E1

 

 

E 3 ... ČIŠTĚNÍ AUTO-ČALOUNĚNÍ , SOFA-ČALOUNĚNÍ

 

-připevněte přímo na držadlo hadice menší mokrou  koncovku  na čalounění (5)

k mytí sofa, auto sedaček, čalounění, apd.

-provádějte stejným postupem jako v odstavci E1

 

 

F ÚDRŽBA

 

Před každou údržbou vždy odpojte přívodní kabel od sítě!

 

F1 Výměna papírového sáčku  code  83 140 BOK

před výměnou papírového sáčku vždy odpojte vysavač od sítě.

Uzavřete vždy papírový sáček (1)  plastovým uzávěrem (2).

Papírový sáček po naplnění vyhoďte! Nepoužívejte sáček opakovaně!

 

F2 Skládaný papírový filtr - kloboukový

 

Vyjměte papírový filtr a očistěte jemným kartáčem. Je možné filtr i lehce zevnitř vymýt proudem vody. Do vysavače ukládejte filtr vždy vysušený!

 

 

F3 Pěnový filtr

Pěnový filtr je možné omýt vodou, nepoužívejte při tom detergentu

 

 

F4 Polypropylenový PŘED-FILTR

Zatřeste s polypropylenovým filtrem tak, aby smetí spadalo do plastového sáčku uvnitř nádoby.

Ofoukněte jej proudem vzduch z vysavačové hadice, na volném prostranství, jestliže je to nezbytné.

Vyměňte jej, jestliže je poškozený, potrhaný apd.

 

F5 ÚDRŽA MIKROFILTRU

Výměna mikrofiltru se doporučuje každé 2 měsíce.

Postupujte opatrně při odnímání ochranné mřížky mikrofiltru (1)

PC P35

F5PC P50R

F5 Údržba nádoby

 

Vyprázdněte nádobu vždy, když je z poloviny plná

(při přeplnění nádoby dojde k automatickému uzavření sání díky plováku, který vypne vysavač)

Vytřete a vyčistěte nádobu vždy po mokrém vysávání z důvodu ochrany před sazováním vodního kamene

Po mytí s vysavačem zkontrolujte, zda filtr (f) umístěný na hadičce s detergentem, není ucpán.

Pokud ano, vypláchněte jej pod proudem vody.

Jestliže je uvnitř hubice na mokré sání nečistota (s), odšroubujte pečlivě šroub dle obrázku, po uvolnění odejměte průhledný kryt (t) hubice a očistěte vnitřek huice.

Stejným postupem složte zpět

 

F6 JAK VYPRÁZDNIT NADOBU

Uvolněte zámek (Y) nádoby, který je na ásti vozku (Z) jak je ukázáno na obrázku .

Položte nohu na vozík, přidržte jej, ochopte nádobu za držadlo, a vyklopením nádobu vyprázdněte.

 

 Výměna přívodního kabelu

Pro výměnu přívodního kabelu vždy vyhledejte odborný servis. Pro výměnu je zapotřebí speciální nářadí. Nikdy nevyměňujte přívodní kabel sami,  vždy svěřte výměnu do péče odborného servisu.

 

 

 

 

ODHALOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Závada

Příčina

Oprava

Vysavač se nechce rozběhnout,spustit

Zkontrolujte zapojení kabelu

Vadný kabel, vypínač nebo motor

Vyfukovaný vzduch je příliš horký

Vyměňte filtr za nový

Plný nebo poškozený filtr

Sací výkon je velmi slabý

Zkontrolujte nádobu, vyčistěte nebo vyměňte filtr, zkontrolujte sací trubky a hadici

Nádoba je plná, nebo jsou zacpané, zapečené filtry

Motor pracuje v extrémní zátěží, výrazný-netypický-zvuk

Vyčistěte nebo vyměňte filtry, zkontrolujte průchodnost trubek a hadice

Ucpané filtry nebo ucpaná hadice, případně sací trubky

 

 

Nevyhazujte vysavač do domácího odpadu!

V souladu s EU  směrnici 002/90/EC a 2003/108/EC

o ekologickém odpadu a lektrických zařízeních (WEEE)

a jejich implementaci do národních směrnic a nařízení, musí být elektrické přístroje

odváděny na oblastní sběrné dvory  k následné recyklaci.

 

Obchod používá systém Simplia s.r.o.